SAME QUALITY PRODUCTS TO OUR REPUTATION
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Tel: +49(0) 3055575389-0
demo
berlin.jpg
1.jpg

Categories

Random products

Hydraulic cylinder
#R901080224
Not Rated Yet Read review
MOTOX bevel gear Motor
#KF68-LA100L4
Not Rated Yet Read review
Helical Bevel gear motor
#KA77 R37 DT80K4/TF
Not Rated Yet Read review
Home
Để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, một mặt người ta phải tăng doanh thu cho sản phẩm và dịch vụ đầu ra của Công ty, mặt khác phải giảm tới mức thấp nhất chi phí cho đầu vào. Nếu như thiết bị vật tư kỹ thuật phải mua của nước ngòai thì đó là cả một vấn đề phức tạp đối với các Công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam. Tại sao vậy?

   - Thứ nhất, Bạn sẽ gặp phải sự bất đồng về ngôn ngữ.
   - Thứ hai, Bạn sẽ gặp phải sự khác biệt về văn hóa trong thương thảo.
   - Thứ ba, Bạn sẽ không nhận được giá tốt do số lượng mua ít.
   - Thứ tư, Bạn phải chịu điều kiện  thanh tóan khắt khe.
   - Thứ năm, Bạn sẽ gặp phải chi phí vận tải lớn hơn mức cần thiết.

CITECO GERMANY sẽ giúp bạn giải quyết cả năm vấn đề trên, bởi vì:
   - CITECO GERMANY là một công ty của Đức, các nhân viên gồm cả người Đức và người Việt Nam đã được đào tạo rất bài bản tại Đức. Bởi thế Bạn cứ việc liên hệ bằng tiếng Việt với chúng tôi, còn chúng tôi sẽ đảm nhận những phần việc tiếp theo giúp Bạn. Như vậy Bạn sẽ yên tâm với kế họach sản xuất của mình và chẳng cần phải thuê phiên dịch nữa.
   - CITECO GERMANY là Công ty thương mại của Đức và hiện là bạn hàng lớn của nhiều Nhà sản xuất tại Đức và các nước khác trong khối Liên minh Châu Âu nên được hưởng khỏan hoa hồng thương mại đủ lớn để có thể chia sẻ cho khách hàng của mình ngay từ lần khách hàng mua sản phẩm đầu tiên.
  - Việc thanh tóan với CITECO GERMANY rất linh họat, ngay cả khi Bạn muốn thanh tóan tại Việt Nam và hiểu tất cả những đề nghị của Bạn trong việc thanh tóan.
   - Bạn thử hình dung khi Bạn phải mua 3 thiết bị của 3 nhà sản xuất khác nhau thì việc vận chuyển sẽ như thế nào? Công ty vận tải Bạn thuê sẽ phải tổ chức 3 lần vận chuyển cho Bạn về Việt Nam và như vậy là 3 lần chi phí về việc làm các thủ tục vận tải. Còn CITECO GERMANY chỉ việc gom 3 thiết bị trên cho một lần vận chuyển.

About us

CITECO GERMANY: "Ready associated with the customer to make the task almost "impossible" into the "maybe" at the lowest cost. We value customers like a member of the same system to deliver its final customers"

love-icon

Shipping